Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2015

54. Främjande av hästhushållningen med medel som inflyter som statlig andel vid totospel (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 912 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av understöd som ska erläggas av den andel som avses i 18 § i lotterilagen (1047/2001), till utgifter enligt lagen om användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport (1055/2001)

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Det beräknas att statens andel vid totospel uppgår till 1 080 000 euro. Motsvarande inkomst har antecknats under moment 12.30.20. Då 168 000 euro av statens andel används till hästhushållningsforskning vid Naturresursinstitutet i enlighet med anslag som beviljas under moment 30.01.05, kvarstår av statens andel under detta moment 912 000 euro att användas till främjande av hästuppfödning och hästsport.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -40
Sammanlagt -40

2015 budget 912 000
2014 budget 952 000
2013 bokslut 952 000