Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2005
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvosto
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Sosiaali- ja terveysministeriö
         02. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
         03. Työttömyysturvalautakunta
         04. Tarkastuslautakunta
            05. Vakuutusvalvontavirasto
         06. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
         07. Työterveyslaitos
         08. Kansanterveyslaitos
         09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus
         10. Säteilyturvakeskus
         11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus
         12. Valtion koulukodit
         13. Työsuojelun piirihallinto
         14. Valtion mielisairaalat
         15. Perhekustannusten tasaus
         16. Yleinen perhe-eläke
         17. Työttömyysturva
         18. Sairausvakuutus
         19. Eläkevakuutus
         20. Tapaturmavakuutus
         21. Rintamaveteraanieläkkeet
         22. Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot
         23. Muu sodista kärsineiden turva
         28. Muu toimeentuloturva
         32. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
              30. Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin
              31. Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveyspalvelujen perustamiskustannuksiin
              32. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan
              33. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin
              34. Valtion korvaus kunnille mielentilatutkimuspotilaista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin
              35. Valtion korvaus lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän menoihin
              36. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin
              (37.) Valtionavustus sairaanhoitopiirien kuntayhtymille lasten ja nuorten psykiatrisesta hoidosta ja kuntoutuksesta aiheutuviin kustannuksiin
              39. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan
         33. Eräät sosiaali- ja terveydenhuollon menot
         53. Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta
         57. Lomatoiminta
         92. Raha-automaattiyhdistyksen tuoton käyttö
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Statsbudgeten 2015