Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
              50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran
              52. Statsandel till idrottsutbildningscenter och finansiering av kalkylerade kostnader för idrottsvetenskapliga projekt
              54. Understöd för totalrenovering av Olympiastadion i Helsingfors
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

54. Understöd för totalrenovering av Olympiastadion i Helsingfors (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 40 000 000 euro.

Anslaget får användas till att bevilja understöd till Stadionstiftelsen för kostnaderna för totalrenoveringen av Olympiastadion i Helsingfors.

Förklaring: Staten deltar i kostnaderna för totalrenoveringen av Olympiastadion i Helsingfors. Statens andel är sammanlagt 92,7 miljoner euro, varav 52,7 miljoner euro betalas ut åren 2011—2014. Avsikten är att den resterande andelen av finansieringen för projektet anvisas 2015, 40 miljoner euro. Genom att utbetalningen av finansieringsunderstödet koncentreras till början av renoveringsperioden, får understödstagaren dessutom en räntevinst under planerings- och byggtiden. De uppskattade sysselsättningskonsekvenserna av projektet är för planerings- och byggfasens del ca 2 400 årsverken och för anläggningsindustrins del ca 1 000 årsverken. Avsikten är att totalrenoveringen ska vara genomförd 2018.


2015 budget40 000 000
2014 I tilläggsb.40 000 000