Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2019 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       20. Palvelut valtioyhteisölle
       30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
       40. Valtion alue- ja paikallishallinto
       50. Eläkkeet ja korvaukset
       60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
       70. Valtionhallinnon kehittäminen
       80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
       90. Kuntien tukeminen
            (20.) Julkisen sektorin yhteisen tietohallinnon ja tiedon hallinnan kehittäminen
            22. Hallinto- ja palvelurakenteiden kehittäminen ja tukeminen
            30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen
            31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki
            32. Valtionavustus kuntien kannustinjärjestelmiin
       91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
       92. EU ja kansainväliset järjestöt
       99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Statsbudgeten 2015

30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 8 395 822 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) mukaisen valtionosuuden maksamiseen

2) verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen maksamiseen

3) enintään 10 000 000 euroa valtionosuuden harkinnanvaraisen korotuksen maksamiseen

4) enintään 10 000 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten ennen vuotta 2016 oppilaitosten perustamishankkeisiin myönnettyjen valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen

5) enintään 3 000 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten ennen vuotta 2016 yleisten kirjastojen perustamishankkeisiin myönnettyjen valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus
Laskennalliset kustannukset26 226 454
— ikärakenne18 289 849
— sairastavuus6 294 740
— työttömyys490 432
— kaksikielisyys98 247
— vieraskielisyys664 253
— asukastiheys193 133
— saaristoisuus14 230
— saaristo-osakunta9 683
— koulutustausta171 888
  
Kuntien rahoitusosuus19 572 815
Valtionosuus6 653 639
  
Lisäosat332 092
  
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus745 830
  
Valtionosuuden harkinnanvarainen korotus10 000
  
V. 2015 järjestelmämuutoksen tasaus2 139
  
Valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen liittyvä kotikuntakorvausten siirtymäjärjestely220
  
Kotikuntaa vailla olevien 6—15 v. kotikuntakorvaukset (valtio korvaa)4 463
  
Yksityisten opetuksen järjestäjien ja yliopistojen arvonlisävero5 724
  
Valtionosuuteen tehtävät lisäykset ja vähennykset641 715
Yhteensä8 395 822

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti on 25,37. Valtionosuuksien määräytymisen perusteena oleva vuodenvaihteen 2017/2018 asukasluku on 5 483 641.

Määrärahan mitoitukseen liittyvät hallituksen esitykset ja muut muutokset

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) muuttamisesta siten, että kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti muuttuu 25,34 prosentista 25,37 prosenttiin vuonna 2019. Muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 0,03 prosenttiyksikköä liittyen uusien ja laajenevien tehtävien toteuttamiseen siten, että valtionosuusprosentti on 100.

Hallitusohjelman mukaisesti peruspalvelujen valtionosuuteen ei tehdä indeksikorotusta. Indeksin jäädyttäminen toteutetaan niin, että laskennallisiin kustannuksiin tehdään 2,6 prosentin indeksikorotus, mutta siitä aiheutuva 182 934 000 euron valtionosuuden lisäys vähennetään lopullisesta valtionosuudesta.

Valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus alentaa peruspalvelujen valtionosuutta 216 118 000 euroa.

Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen, laskentaperusteet (1 000 euroa)

  
PerushintaLaskennallinen kustannus
Ikärakenteen mukaan 
— 0—5-vuotiaat (8 277,47 euroa/as)2 795 922
— 6-vuotiaat (8 788,63 euroa/as)538 848
— 7—12-vuotiaat (7 370,76 euroa/as)2 712 168
— 13—15-vuotiaat (12 663,20 euroa/as)2 231 357
— 16—18-vuotiaat (4 047,88 euroa/as)718 640
— 19—64-vuotiaat (1 006,52 euroa/as)3 210 723
— 65—74-vuotiaat (2 009,49 euroa/as)1 354 063
— 75—84-vuotiaat (5 552,56 euroa/as)1 963 972
— 85-vuotiaat ja vanhemmat (19 013,84 euroa/as)2 764 156
Sairastavuuden mukaan (1 147,91 euroa/as)6 294 740
Työttömyyden mukaan (89,21 euroa/as)490 432
Kaksikielisyyden mukaan (275,03 euroa/as)98 247
Vieraskielisyyden mukaan (1 931,84 euroa/as)664 253
Asukastiheyden mukaan (38,86 euroa/as)193 133
Saaristoisuuden mukaan (378,55 euroa/as)14 230
Saaristo-osakunta aseman mukaan (276,91 euroa/as)9 683
Koulutustaustan mukaan (394,91 euroa/as)171 888
Yhteensä26 226 454

Kuntien rahoitusosuus

  
Asukasluku5 483 641
Rahoitusosuus, euroa/as3 569,31
Rahoitusosuus, 1 000 euroa19 572 815

Syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat (1 000 euroa)

  
Perushinta 
Syrjäisyyden mukaan (213,35 euroa/as)121 036
Työpaikkaomavaraisuuden mukaan (64,75 euroa/as)207 444
Saamelaisten kotiseutualueen kunnan mukaan (2 709,75 euroa/as)3 612
Yhteensä332 092

Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus (1 000 euroa)

LisäyksetVähennyksetNetto
   
1 391 098-645 268745 830

V. 2015 järjestelmämuutoksen tasaus (1 000 euroa)

LisäyksetVähennyksetNetto
   
2 13902 139
   
Valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen liittyvä kotikuntakorvauksen siirtymäjärjestely 220

Muut valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset (1 000 euroa)

  
Valtionosuuden vähennykset 
— vakiomuotoisten tietoluovutusten hinnoittelumuutos-1 314
— verotulotasauksen muutoksen neutralisointi-61 855
— aloittavien koulujen rahoitukseen liittyvä vähennys-164
— siirto momentille 29.01.02 Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköiseen käsittelyjärjestelmään-250
— siirto momentille 29.01.02 opiskelijavalintapalveluihin-1 547
— järjestelmämuutoksen kustannusneutraalisuuteen liittyvä vähennys-2 139
— indeksikorotuksen jäädytys, vuosi 2016-34 596
— indeksikorotuksen jäädytys, vuosi 2018-42 280
— indeksikorotuksen jäädytys, vuosi 2019-182 934
— kuntien rahoitusosuus perustoimeentulotuesta, vuoden 2017 toteutuma-349 332
— kuntien rahoitusosuus perustoimeentulotuesta, vuoden 2017 talousarvion ennakkotiedon korjaus-18 485
— valtionosuusuudistukseen liittyvä yksityisten opetuksenjärjestäjien kotikuntakorvausten tasausjärjestelmän rahoitus-220
— kilpailukykysopimukseen liittyvä vähennys-497 332
— lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan rahoitus-22 483
— siirto momentille 28.90.32 kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmään-40 000
— kuntien harkinnanvarainen valtionosuuden korotus-10 000
— pitkäaikaistyöttömien eläketukeen liittyvä vähennys-17 900
Vähennykset yhteensä-1 282 831
  
Valtionosuuden lisäykset 
— työmarkkinatukeen liittyvä korjauserä29 549
— v. 2010 järjestelmämuutoksen tasaus497
— v. 2010 verotulomenetysten kompensaatio375 000
— v. 2011 verotulomenetysten kompensaatio129 000
— v. 2012 verotulomenetysten kompensaatio299 000
— v. 2013 verotulomenetysten kompensaatio11 500
— v. 2014 verotulomenetysten kompensaatio9 500
— v. 2015 verotulomenetysten kompensaatio131 000
— v. 2016 verotulomenetysten kompensaatio262 000
— v. 2017 verotulomenetysten kompensaatio395 000
— v. 2018 verotulomenetysten kompensaatio131 000
— v. 2019 verotulomenetysten kompensaatio138 000
— maakuntien liittojen tehtäviin liittyvä lisäys500
— oppilaitosten perustamiskustannusten valtionavustusten siirto10 000
— kirjastojen perustamiskustannusten valtionavustusten siirto3 000
Lisäykset yhteensä1 924 546

Muu rahoitus (1 000 euroa)

  
Kotikuntaa vailla olevien 6—15 v. kotikuntakorvaukset 4 463
Yksityisen opetuksen järjestäjien ja yliopistojen arvonlisävero 5 724

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostaminen-21 565
Asukasluvun ja laskentatekijöiden muutos25 199
Kilpailukykysopimuksen vaikutus valtionosuuteen-29 462
Kirjastojen perustamiskustannushankkeet-500
Kotikuntakorvausten muutos1 354
Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmä (siirto momentille 28.90.32)-40 000
Lastensuojelu ja lapsiperheiden kotiapu15 000
Muut muutokset-1 996
Oppilaitosten perustamiskustannushankkeet-9 600
Perustoimeentulotuen kuntien maksuosuus (vuoden 2017 toteutuma)-18 485
Pitkäaikaistyöttömien eläketukeen liittyvän vähennyksen pieneneminen6 200
Säästö omais- ja perhehoidon kehittämisen johdosta-6 343
Todennetun osaamisen rekisterin ylläpito (siirto momentille 29.01.02)-100
Valtion- ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus-216 118
Vanhuspalvelujen laatusuositusten tarkistamien-4 313
Vanhusten kotihoito ja veteraanien kotiinvietävät palvelut1 000
Verotulomenetysten kompensaatio138 000
Vuoden 2017 talousarvion kuntien perustoimeentulotuen rahoitusosuuden korjaus-18 485
Yli 3-vuotiaiden lasten ja kasvattajien määrän suhteen muutos varhaiskasvatuksessa-634
Yhteensä-180 848

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2019 talousarvio8 395 822 000
2018 talousarvio8 576 670 000
2017 tilinpäätös8 605 673 665