Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

59. Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 52 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd enligt lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997).

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Höjning av biljettpriserna och ändring av den förordning som gäller taxor fr.o.m. 1.8.2015 1 300
Sammanlagt 1 300

2015 budget 52 000 000
2014 budget 50 700 000
2013 bokslut 50 701 294