Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

58. Understöd för ersättning av hyreskostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 2 100 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av understöd till Studenternas hälsovårdsstiftelse för ersättande av hyreskostnader för lokaler som behövs för högskolestuderandenas hälsovård.

Förklaring:Hyrorna har prissatts så att de inkluderar det mervärdesskattebelopp som universiteten ska betala för de lokaler som de hyr ut i andra hand till Studenternas hälsovårdsstiftelse.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Sparbeslut -3 777
Sammanlagt -3 777

2015 budget 2 100 000
2014 budget 5 877 000
2013 bokslut 5 549 000