Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
              01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd
              52. Statsgaranti för studielån
              55. Studiepenning och bostadstillägg
              57. Måltidsstöd till högskolestuderande
              58. Understöd för ersättning av hyreskostnader
              59. Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

57. Måltidsstöd till högskolestuderande (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 31 329 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av understöd till studentrestauranger i Finland för att sänka priserna på måltider för studerande som i en finländsk högskola avlägger lägre eller högre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen samt studerande som deltar i yrkeshögskolornas yrkesinriktade fortbildningsprogram eller specialiseringsutbildningsprogram som berättigar till studiestöd eller tilläggsstudier som ger yrkeskompetens eller tjänstebehörighet 1,94 euro per måltid

2) till betalning av extra stöd till den som driver en studentrestaurang i lokaler som inte hör till en högskola, högst 1 euro för varje sådan måltid för vilken måltidsstöd betalas, dock högst till ett belopp som motsvarar kostnaderna för lokaler och anläggningar.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Måltidsstöd till högskolestuderande29 337 000
Extra stöd till studentrestauranger1 992 000
Sammanlagt31 329 000

Åtgärdandet av anhopningen av sökande enligt den strukturpolitiska programmet ökar behovet av anslag med 500 000 euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Studerande vid Polisyrkeshögskolan börjar omfattas av måltidsstödet 1.8.2014 (överföring från moment 26.10.01.)79
Det strukturpolitiska programmet500
Sammanlagt579

2015 budget31 329 000
2014 I tilläggsb.137 000
2014 budget30 750 000
2013 bokslut29 635 906