Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

52. Statsgaranti för studielån (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 30 200 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter för statsborgen enligt lagen om studiestöd (65/1994).

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Borgensansvarsbelopp 20 000 000
Betalningsbefrielse 4 000 000
Avskrivningar 5 500 000
Ränteunderstöd 700 000
Sammanlagt 30 200 000

2015 budget 30 200 000
2014 budget 30 200 000
2013 bokslut 28 830 733