Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
              01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd
              52. Statsgaranti för studielån
              55. Studiepenning och bostadstillägg
              57. Måltidsstöd till högskolestuderande
              58. Understöd för ersättning av hyreskostnader
              59. Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 700 000 euro.

Förklaring: Besvärsnämnden för studiestöd är första besvärsinstans i frågor som gäller studiestöd. Det uppskattas att ca 3 000 besvärsärenden kommer att inledas 2015. Målet är att den genomsnittliga behandlingstiden för besvär ska vara högst 5,5 månader.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förnyande av datautrustning och kostnader för datakommunikation50
Produktivitetsfrämjande åtgärder-45
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-1
Indexhöjning av hyresutgifterna1
Löneglidningsinbesparing-1
Lönejusteringar3
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-4
Ytterligare besparing i omkostnaderna -8
Sammanlagt-5

2015 budget700 000
2014 budget705 000
2013 bokslut701 000