Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       01. Miljöförvaltningens omkostnader
       10. Miljö- och naturvård
            20. Bekämpning av miljöskador
            52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
       20. Samhällen, byggande och boende
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

20. Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken.

Förklaring: Anslaget används till planering av sanering av vrak samt till utveckling av myndighetssamarbetet och kompetensen. I synnerhet beredningen av vraksaneringen, dvs. utvecklingen av metoderna att identifiera och spana efter vrak och valet av saneringsobjekt, sysselsätter sakkunniga vid Finlands miljöcentral. För Finlands miljöcentral föreslås ett tillägg på ett årsverke, varvid anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande två årsverken.

Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.


2019 IV tilläggsb.
2019 budget18 200 000
2018 bokslut7 100 000
2017 bokslut10 900 000