Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              21. Internationellt samarbete
              50. Vissa understöd
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 2 198 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Unesco och andra organisationer för mellanstatligt multilateralt kulturellt samarbete.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Finlands finansiella bidrag till Unesco 1 450 000
Finlands finansiella bidrag till ungdomsstiftelsen för Europa 37 000
Finlands finansiella bidrag i fråga om delöverenskommelsen för Europarådets ungdomskort 5 000
Finlands finansiella bidrag till WIPO 110 000
Finlands finansiella bidrag till ICCROM 22 000
Utgifter föranledda av ett avtal om skyddande av världens kultur- och naturarv 15 000
Medlemsavgift till OECD/CERI 26 000
Finlands finansiella bidrag till Europarådets EURIMAGES-fond 320 000
Finlands finansiella bidrag till Europeiska audiovisuella observatoriet 22 000
Finlands finansiella bidrag till Europeiska centret för moderna språk 32 000
Finlands finansiella bidrag till WADA 57 000
Medlemsavgift till OECD/INES 28 000
Finlands finansiella bidrag till UNESCO:s konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck 20 000
Finlands finansiella bidrag till UNESCO:s konvention mot dopning inom idrotten 20 000
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet 16 000
Finlands finansiella bidrag i fråga om Europarådets utvidgade delöverenskommelse gällande idrott (EPAS) 18 000
Sammanlagt 2 198 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet 16
Sammanlagt 16

2015 budget 2 198 000
2014 budget 2 182 000
2013 bokslut 2 071 862