Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              50. Vissa understöd
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 526 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter som föranleds av deltagande i internationella organisationers verksamhet och i nordiskt kultursamarbete

2) till utgifter som föranleds av genomförande av kulturavtal och utbytesprogram

3) till betalning av understöd och stipendier som är avsedda för löne- och programutgifter för kultur- och bildningsverksamhet med inriktning på utlandet och som betalas till sådana personer och samfund som främjar undervisnings-, vetenskaps- och kulturutbytet samt gör finsk kultur känd utomlands.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Internationella projekt inom verksamhetsområdet utbildning och vetenskap 422 000
Fulbright-stipendieutbytesprogrammet 277 000
Internationella projekt inom verksamhetsområdet kultur-, idrotts- och ungdomsväsendet 2 033 000
Övriga internationella projekt 794 000
Sammanlagt 3 526 000

Med anslaget finansieras projekt i anslutning till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområdes multilaterala och bilaterala internationella samarbete, utlandsfinländarverksamhet och samarbete med besläktade folk.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anpassningsåtgärder -200
Sammanlagt -200

2015 budget 3 526 000
2014 budget 3 726 000
2013 bokslut 3 790 000