Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna
              96. Oförutsedda utgifter

Statsbudgeten 2015

87. Användning av intäkterna från bankskatten (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas inget anslag.

De treåriga reservationsanslag på totalt 266 000 000 euro som har beviljats i budgetarna för 2013 och 2014 återtas.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om upphävande av lagen om tillfällig bankskatt.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04. Av det återtagna anslaget ombudgeteras 166 000 000 euro under moment 28.92.60.


2015 budget
2014 budget 133 000 000
2013 bokslut 133 000 000