Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2015

67. Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 170 000 euro.

Anslaget får användas

1) till inlösen av förbindelser som 1982—1986 givits internationella finansiella institut på basis av medlemskap i instituten samt till betalning av kostnader som föranleds av inlösningen

2) till betalning av valutakursförluster och inlösningskostnader i samband med inlösen av förbindelser som har givits efter 1986.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Av de förbindelser som givits åren 1982—1986 var förbindelser till ett belopp av ca 1,0 miljon euro oinlösta den 31 december 2013.


2015 budget 170 000
2014 budget 170 000
2013 bokslut