Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2015

60. Överföring till fonden för finansiell stabilitet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 166 000 000 euro.

Anslaget får användas till överföring av medel till den fond som avses i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet, för vidare överföring som stabilitetsavgift till EU:s gemensamma resolutionsfond.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om myndigheten för finansiell stabilitet, som också ska förvalta den nya statliga fond som står utanför statsbudgeten, fonden för finansiell stabilitet. Det är meningen att de medel som föreslås bli överförda till fonden vidare ska överföras som stabilitetsavgift till EU:s gemensamma resolutionsfond.


2015 budget 166 000 000