Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2015

03. Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om myndigheten för finansiell stabilitet. Det är meningen att lagen ska innehålla bestämmelser om myndighetens verksamhetsområde, uppgifter, befogenheter och organisation. Dessutom överlämnas en proposition med förslag till lag om förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet.

Till följd av det EU-direktiv som gäller återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag kommer det i Finland att inrättas en ny myndighet, Verket för finansiell stabilitet, för vilket det i direktivet och i den förordning som gäller en gemensam resolutionsmekanism närmare anges myndighetsuppgifter i anslutning till föregripande resolutionsåtgärder samt befogenheter att genomföra en kontrollerad omstrukturering av verksamheten vid inrättningar i kris och eventuellt lägga ner sådana inrättningar. På grund av EU-rättsakternas ikraftträdande och tillämpningen av dem behöver myndigheten inleda sin verksamhet den 1 januari 2015.

Det är meningen att täcka kostnaderna för verksamheten vid Verket för finansiell stabilitet med förvaltningsavgifter som tas ut av kreditinstitut och värdepappersföretag och om vilka det föreslås bestämmelser i lagen om förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet.

Motsvarande inkomster har antecknats under moment 11.19.11.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Uppskattning av de omkostnader som EU-bestämmelser om resolutionsåtgärder förutsätter 2015 3 000
Sammanlagt 3 000

2015 budget 3 000 000