Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
              01. Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT)
              02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning
              03. Styrning och utveckling av den nationella informationsbranschen
              04. Informationssäkerheten och beredskapen i informationssystemen för samhällets vitala funktioner
              20. Främjande av produktiviteten
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 12 535 000 euro.

Anslaget får användas

1) till informationsförvaltningsprojekt, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom den offentliga förvaltningen samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster

2) till utveckling av centrala datasystemprojekt inom förvaltningsområdena.

Anslaget får användas till avlönande av personal i tidsbundna uppgifter motsvarande högst 25 årsverken.

Förklaring: Anslaget är avsett att användas till finansiering av sådana projekt som ökar produktiviteten inom förvaltningen och för vars del finansministeriet och respektive ministerium har ingått ett samarbetsavtal som gäller ökning av produktiviteten och realisering av produktivitetsvinsterna. Genom att de datasystem som används i ministerierna, ämbetsverken och inrättningarna moderniseras och funktionerna automatiseras kan produktiviteten förbättras, övergången till elektronisk kommunikation främjas och föråldrade system ersättas. Anslaget får även användas till utveckling av centrala datasystemprojekt som ökar produktiviteten och till utveckling av datasystem som är avsedda att användas gemensamt inom statsförvaltningen.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Datasystemprojekt7 535 000
Övriga produktivitetsprojekt5 000 000
Sammanlagt12 535 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Avdrag-10 000
Elektronisk kommunikation inom polisens tillståndsförvaltning (finansieringen 2014) (överföring från moment 26.10.01)875
Gränssnitt för en företagsinformationstjänst för myndighetsbruk (finansieringen 2014) (överföring från moment 28.10.01)500
Gränssnitt för en företagsinformationstjänst för myndighetsbruk (finansieringen 2015) (överföring till moment 28.10.01)-500
Inbesparing av engångsnatur-15 000
Inbyggd programvara och programreform för Skatteförvaltningen (finansieringen 2014) (överföring från moment 28.10.01)26 800
Inbyggd programvara och programreform för Skatteförvaltningen (finansieringen 2015) (överföring till moment 28.10.01)-13 900
Klientdatasystemprojektet (finansieringen 2014) (överföring från moment 25.40.01)1 670
Klientdatasystemprojektet (finansieringen 2015) (överföring till moment 25.40.01)-530
Landsbygdsverkets e-förvaltning (finansieringen 2014) (överföring från moment 30.20.03)700
Myndigheternas fältledningssystem (finansieringen 2014) (överföring från moment 26.10.21)7 000
Myndigheternas fältledningssystem (finansieringen 2015) (överföring till moment 26.10.21)-4 000
Nivåjustering50
Projektet Envibase för utvecklande av anskaffning, lagring och distribution av miljöinformation (finansieringen 2015) (överföring till moment 35.01.21) -2 610
Projektet för att revidera e-förvaltningen och Terhikki-registret (SAMPO) (finansieringen 2015) (överföring till moment 33.02.05)-825
Projektet för informationshanteringen inom vattenförsörjningen (finansieringen 2014) (överföring från moment 30.40.21)250
Projektet för informationshanteringen inom vattenförsörjningen (finansieringen 2015) (överföring till moment 30.40.21)-150
Åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas databank (AIPA) (finansieringen 2014) (överföring från moment 25.10.03)8 500
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-20 000
Nivåförändring13 700
Sammanlagt-7 470

2015 budget12 535 000
2014 I tilläggsb.-1 995 000
2014 budget20 005 000
2013 bokslut40 705 000