Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2002 toiseksi lisätalousarvioksi
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Maa- ja metsätalousministeriö
       12. Maa- ja puutarhatalouden tulotuki
            45. Maatalouden ympäristötuki
            46. Luonnonhaittakorvaus
       14. Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun kehittäminen
       31. Metsätalouden edistäminen ja valvonta
       73. Kasvintuotannon tarkastuskeskus
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Statsbudgeten 2015

46. Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2002 saa tehdä EU:n komission vuosille 2000—2006 hyväksymän luonnonhaittakorvausjärjestelmän mukaisia sitoumuksia siten, että niistä aiheutuu vuosina 2002—2006 menoja yhteensä enintään 20 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vuoden 2002 talousarviossa myöntämisvaltuus on 3 363 800 euroa. Myöntämisvaltuuden lisäys 16 636 200 eurolla perustuu luonnonhaittakorvaushakemusten perusteella tehtyyn tämän hetkiseen pinta-ala-arvioon. Luonnonhaittakorvauksen piiriin on kuluvana vuonna tullut noin 15 700 hehtaaria lisää peltoa.

Vuonna 2002 luonnonhaittakorvauksiin arvioidaan tarvittavan 427 673 000 euroa. Kun käytössä on 5 000 000 euroa vuodelta 2001 siirtynyttä määrärahaa, niin momentille ei valtuuden lisäyksen johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.

Luonnonhaittakorvausjärjestelmän toteuttamisesta arvioidaan aiheutuvan menoja seuraavasti, milj. euroa:
 20021)2003200420052006
      
Vuonna 2002 tehtävät päätökset ja toimenpiteet, mistä4,04,04,04,04,0
— II lisätalousarviosta aiheutuvat menot3,53,53,53,53,5
Aiempina vuosina tehdyt päätökset ja toimenpiteet418,7418,7418,76,6-
Yhteensä422,7422,7422,710,64,0

1) Lisäksi käytössä 5,0 milj. euroa edelliseltä vuodelta siirtynyttä määrärahaa.


2002 II lisätalousarvio
2002 talousarvio422 673 000
2001 tilinpäätös422 673 078
2000 tilinpäätös425 397 722