Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              02. Magistraternas omkostnader
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2015

03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 782 000 euro.

Anslaget får användas

1) till administrering av utlokaliseringen av funktioner inom statens centralförvaltning

2) till utvecklande av statens regionala och lokala förvaltningsstrukturer

3) till utvecklande av former för myndigheternas gemensamma kundservice och till administrering av samservicen

4) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken

5) till ersättning av de kostnader som kommunerna föranleds av ordnandet av gemensam kundservice inom den offentliga förvaltningen

6) till upphandling och drift av de IKT-system som ska användas inom den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice.

Förklaring:Ett pilotprojekt som gäller den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice kommer att inledas under 2015.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Gemensam kundservice, basdelen (överföring från moment 26.10.01) 13
Gemensam kundservice, basdelen (överföring från moment 28.10.01) 15
Gemensam kundservice, basdelen (överföring från moment 28.40.02) 9
Gemensam kundservice, basdelen (överföring från moment 32.30.01) 21
Gemensam kundservice, informationssystem 1 500
Sammanlagt 1 558

2015 budget 1 782 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget 224 000
2013 bokslut 774 000