Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              01. Statskontorets omkostnader
              88. Senatfastigheter
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2015

06. Gemensamma e-tjänster för service och förvaltning (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 804 000 euro.

Anslaget får användas till centraliserad upphandling av gemensamma e-tjänster för service och förvaltning.

Förklaring:Anslaget används för att centraliserat skaffa gemensamma e-tjänster för service och förvaltning av Statens informations- och kommunikationstekniska center Valtori eller av andra organisationer. Sådana tjänster är bl.a. identifierings- och betalningstjänsten för medborgare (VETUMA), interoperabilitetsportalen, medborgarkontot, portalen för öppna data och den offentliga förvaltningens servicedatalager.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Gemensamma e-tjänster för service och förvaltning (överföring från moment 28.70.01) 1 070
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -26
Nivåförändring 306
Sammanlagt 1 350

2015 budget 3 804 000
2014 I tilläggsb. 1 964 000
2014 budget 2 454 000
2013 bokslut 915 007