Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
     1. Yhteenveto
            Kriisinhallinta
            Lähialueyhteistyö
            Kehitysyhteistyö
            Siviilikriisinhallinta
            Poliisitoimi
            Rajavartiolaitos
            Maahanmuutto
            Aluehallintovirastot
            Vero- ja tullihallinto
            Kuntien tukeminen
            Valtion eläkemenot
            Energiaveron tuki
            Maksut EU:lle
            Opintotuki
            Maatalous
            Metsätalous
            Viestintäpolitiikka
            Liikennepolitiikka
            Liiketoiminta
            Tutkimus
            Hallinto
            Energiapolitiikka
            Muut politiikkalohkot
            Sosiaalivakuutusmaksut
            Eläkemenot
            Takuueläke
            Kuntouttava työtoiminta
            Työttömyysturva
            Veteraanit
            Virastot ja laitokset
   Numerotaulu

Statsbudgeten 2015

Maaseudun kehittäminen

Tavoitteena on maaseudun säilyminen elinvoimaisena kehittämällä maaseutua kilpailukykyisenä asuinympäristönä, yritysten sijoituspaikkana ja asukkaiden työllistäjänä. Lisäksi haasteena on harvaan asutun ja ydinmaaseudun väestökehityksen tasapainottaminen, työllisyyden paraneminen ja elinkeinotoiminnan monipuolistaminen. Määrärahat kasvavat n. 20,7 milj. eurolla vuosia 2007—2013 koskevan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteuttamiseen liittyvien maksatusten edistymisen johdosta.