Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Invandring

Statsbudgeten 2015

21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 4 000 000 euro.

Fullmakt

Om en del av den fullmakt för anskaffning av ett fältledningssystem som anvisats i budgeten för 2013 inte har använts 2014, får förbindelser för den oanvända delen ingås ännu år 2015.

Förklaring:Syftet med projektet för ett gemensamt fältledningssystem (KEJO) för polisen, räddningsväsendet, social- och hälsovårdsväsendet, Gränsbevakningsväsendet, försvarsmakten och Tullen är att ta i bruk ett gemensamt fältledningssystem för de centrala säkerhetsmyndigheter som deltar i projektet och att integrera det med myndigheternas gemensamma elektroniska system för behandling av händelser och den nätverksbaserade nödcentralsmodellen.

De viktigaste målen för myndigheternas gemensamma fältledningssystem är en effektivisering av myndigheternas verksamhet och myndighetssamarbetet, möjliggörande av en gemensam lägesbild för myndigheterna, införande av nya arbetsprocesser i fältförhållanden, en effektivisering av informationsutbytet och kommunikationen i realtid mellan fältledningen och myndigheterna samt den kostnadseffektivitet som ett gemensamt fältledningssystem för myndigheterna medför. Projektet ska genomföras under åren 2013—2016 och dess totala kostnader uppgår till ca 19,16 miljoner euro. Finansministeriet finansierar projektet med sammanlagt 15 miljoner euro med anslag som är avsedda för främjande av produktiviteten under åren 2013—2016 enligt det separata samarbetsprotokoll som gjorts upp för de ministerier som deltar i KEJO-projektet (inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, försvarsministeriet och finansministeriet).

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

  2015 2016 2017 2018 2019— Sammanlagt
fr.o.m.
2015
             
Säkerhetsmyndigheternas gemensamma fältledningssystem            
Förbindelser som ingåtts före år 2015 4 000 3 000 - - - 7 000
Utgifter sammanlagt 4 000 3 000 - - - 7 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Myndighetens fältledningssystem (finansieringen 2014) (överföring till moment 28.70.20) -7 000
Myndighetens fältledningssystem (finansieringen 2015) (överföring från moment 28.70.20) 4 000
Sammanlagt -3 000

2015 budget 4 000 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget 7 000 000
2013 bokslut 1 000 000