Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2015

(05.) Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det ska slås samman med moment 25.10.04.