Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              04. Forskning och utveckling
              20. Särskilda utgifter
              50. Understöd
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2015

95. Valtion takaussuoritukset (arviomääräraha)PDF-versio

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Pietari-säätiölle annetusta takauksesta aiheutuvien takaussuoritusten maksamiseen.

Selvitysosa:Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Määrärahan tarve aiheutuu Pietari-säätiölle 21.8.2008 annetusta 10 milj. euron ja 17.9.2009 annetusta 3,5 milj. euron suuruisesta takauksesta kuluvana vuonna mahdollisesti aiheutuvista takaussuorituksista.

Pietari-säätiö ylläpitää Suomen Pietarin kulttuuri-instituuttia. Säätiö on ajautunut talousvaikeuksiin sen ylläpitämän Pietarin Suomi-talon peruskorjauksen tultua arvioitua kalliimmaksi.


2014 talousarvio 800 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Pietari-säätiölle annetusta takauksesta aiheutuvien takaussuoritusten maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 4 505 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Pohjoismaiden Investointipankille annetusta takauksesta aiheutuvien takaussuoritusten maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan tarve aiheutuu Pohjoismaiden Investointipankille vuonna 2004 annetusta ympäristölainatakauksesta aiheutuneesta vastuusta. Ympäristölainavakuuden turvin pankki on rahoittanut Pohjoismaiden intressissä olevia ympäristöhankkeita.

Momentin perustelujen päätösosaan tehtyjen muutosten johdosta määrärahan arvioitu käyttö muuttuu seuraavaksi:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Pietari-säätiön takausvastuusta aiheutuvat maksut 800 000
Pohjoismaiden investointipankille myönnetystä takausvastuusta aiheutuvat maksut 4 505 000
Yhteensä 5 305 000

2014 I lisätalousarvio 4 505 000
2014 talousarvio 800 000
2013 tilinpäätös 743 288

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 4 505 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Pohjoismaiden Investointipankille annetusta takauksesta aiheutuvien takaussuoritusten maksamiseen.