Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering
              95. Kursfluktuationer

Statsbudgeten 2015

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 79 455 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter till organisationer som hänför sig till utrikesministeriets ansvarsområde och till betalning av frivilliga finansiella bidrag.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Finansiellt bidrag till Nordiska ministerrådets budget 22 776 000
Finansiellt bidrag till FN:s budget 10 231 000
Finansiellt bidrag till FN:s fredsbevarande styrkor 26 445 000
Finansiella bidrag till andra organisationer och fonder som lyder under FN 2 428 000
Medlemsavgift till organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) 395 000
Medlemsavgift till Europarådet 3 380 000
Medlemsavgift till OECD 2 521 000
Medlemsavgift till WTO 927 000
Finansiella bidrag till OSSE:s budgetar 3 785 000
Provstoppsavtal, Finlands andel av beredningskommitténs kostnader 573 000
Finansiellt bidrag till Internationella brottmålsdomstolen (ICC) 1 080 000
Övriga medlemsavgifter 4 914 000
Sammanlagt 79 455 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Finansiella bidrag till andra organisationer och fonder som lyder under FN -469
Finansiella bidrag till OSSE:s budgetar -50
Finansiellt bidrag till FN:s budget -949
Finansiellt bidrag till FN:s fredsbevarande styrkor -1 614
Finansiellt bidrag till Internationella brottmålsdomstolen 68
Finansiellt bidrag till Nordiska ministerrådets budget -1 816
Inbesparing av engångsnatur -1 000
Medlemsavgift till Europarådet -150
Medlemsavgift till OECD 84
Medlemsavgift till WTO -43
Provstoppsavtal, Finlands andel av beredningskommitténs kostnader -7
Överföring till moment 24.01.01 -1 000
Övriga medlemsavgifter -106
Sammanlagt -7 052

2015 budget 79 455 000
2014 budget 86 507 000
2013 bokslut 90 051 000