Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering
         30. Internationellt utvecklingssamarbete
         90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
              50. Vissa statsunderstöd och statsbidrag
              51. Understöd till nödställda
              66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag
              67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen
              68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området
              95. Kursfluktuationer
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

50. Vissa statsunderstöd och statsbidrag (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 650 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till de sammanslutningar som nämns i dispositionsplanen.

Av det anslag som reserverats för medborgarorganisationernas Europainformation anvisas Finland i Europa rf 220 000 euro och Informationscentralen Alternativ till EU rf 45 000 euro.

Dispositionsplan (euro)

  
Medborgarorganisationernas Europa-information464 000
Finlands FN-förbund, inkl. FN-jubileet374 000
Samerådet71 000
Organisationer som stöder OSSE:s verksamhet samt människorättsorganisationer28 000
FRK:s bekantgörande av internationell humanitär rätt och Genève-konventionerna i Finland65 000
Medborgarorganisationernas nätverk för konfliktförebyggande KATU och stöd till den finländska kommittén för europeisk säkerhet STETE160 000
Finlands Atlantsällskap85 000
Crisis Management Initiative ry320 000
Dövas världsförbund50 000
Andra organisationer som bedriver internationell verksamhet33 000
Sammanlagt1 650 000

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Crisis Management Initiative ry-69
Finlands Atlantsällskap-4
Finlands FN-förbund-10
FRK:s bekantgörande av internationell humanitär rätt och Genève-konventionerna i Finland3
Information i anslutning till valet av Finlands företrädare i Europaparlamentet-100
Medborgarorganisationernas Europa-information-19
Medborgarorganisationernas nätverk för konfliktförebyggande KATU och stöd till den finländska kommittén för europeisk säkerhet STETE-7
Särskilt understöd till Finlands FN-jubileum100
Sammanlagt-106

2015 budget1 650 000
2014 budget1 756 000
2013 bokslut1 733 284