Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              01. Omkostnader för statsrådets kansli
              02. Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare
              03. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen
              20. Statsministerns och medarbetarnas resor
              22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
              29. Mervärdesskatteutgifter
         10. Ägarstyrningen
         20. Understödjande av politisk verksamhet
         30. Justitiekanslersämbetet
         90. Övriga utgifter
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

02. Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 6 744 000 euro.

Antalet anställda får uppgå till högst 66, varav 19 är medlemmar av statsrådet, 12 statssekreterare och 35 specialmedarbetare.

Förklaring: Av anslaget under momentet betalas arvoden till ministrar (lag om arvoden och ersättningar som betalas till medlemmar av statsrådet 1096/2006), och löner jämte bikostnader till politiska statssekreterare och ministrarnas specialmedarbetare.

Utgifter för statsministerns resor och gästfrihet betalas av anslaget under moment 23.01.20.  

Statsministerns specialmedarbetares resor betalas av anslaget under moment 23.01.20 och övriga utgifter av omkostnadsanslaget för statsrådets kansli.

Utgifter för resor som hänför sig till statsrådets kanslis ansvarsområde och som företas av någon annan minister i kansliet och utgifter för ministerns gästfrihet betalas av anslaget under moment 23.01.20, liksom utgifter för resor som företas av någon annan ministers specialmedarbetare som är verksam enbart inom statsrådets kanslis ansvarsområde och utgifter för specialmedarbetarens gästfrihet.

Utgifterna för de övriga ministrarnas och specialmedarbetarnas samt statssekreterarnas resor, arbetshälsovård och utbildning samt andra motsvarande utgifter betalas av omkostnadsanslaget för det ansvariga ministeriet. Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats de ändringar som regeringsprogrammet förutsätter, inklusive att förslaget att sänka ministrarnas arvoden med 5 % slopas. Lönekostnaderna för statssekreterare har föreslagits fram till den nya regeringen och anslagen för dem överförs från andra ministerier enligt tabellen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Den föreslagna sänkningen av ministrarnas arvoden med 5 % slopas80
Överföring från moment 23.01.0175
Överföring från moment 26.01.0175
Överföring från moment 27.01.0175
Överföring från moment 28.01.01150
Överföring från moment 29.01.0175
Överföring från moment 30.01.0175
Överföring från moment 32.01.01150
Överföring från moment 33.01.01150
Överföring från moment 35.01.0175
Sammanlagt980

Momentets rubrik har ändrats.


2015 budget6 744 000
2014 budget5 764 000
2013 bokslut5 194 188