Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2017 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       01. (29.01 ja 30, osa) Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
       10. (29.10 ja 30, osa) Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
       20. (29.20 ja 30, osa) Ammatillinen koulutus
          (30.) Aikuiskoulutus
       40. (29.40 ja 30, osa) Korkeakouluopetus ja tutkimus
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
            01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot
            03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot
            04. Museoviraston toimintamenot
            05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot
            06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot
            16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet
            20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset
            30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan
            31. (29.80.31 ja 32) Valtionosuus ja -avustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttökustannuksiin
            (32.) Valtionosuudet ja -avustukset museoille
            35. Valtionavustus Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeen perustamiskustannuksiin
            40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon
            41. Eräät käyttöoikeuskorvaukset
            50. (29.80.50 ja 54) Eräät avustukset
            51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille
            52. Rahapelitoiminnan voittovarat taiteen edistämiseen
            53. Valtionavustus tilakustannuksiin
            (54.) Valtionavustus taide- ja kulttuurilaitosten toimitilainvestointeihin
            55. Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuus ja säilyttäminen
            59. Eräät avustukset Kansallisgallerialle
            72. Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen
            75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito
            95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Statsbudgeten 2015

75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 4 899 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kiinteistövarallisuuden perusparannuksista ja kunnossapidosta sekä pienehköistä uudisrakennushankkeista aiheutuvien investointimenojen maksamiseen ja museolaivojen korjaustöistä aiheutuviin kustannuksiin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
1.Museovirasto799 000
2.Suomenlinnan hoitokunta4 100 000
Yhteensä4 899 000

Määrärahaa saa käyttää käyttösuunnitelman kohdan 2. osalta enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Valtuus

1) Käyttösuunnitelman kohdan 1. hankkeita koskevia sitoumuksia saa tehdä siten, että niistä vuoden 2017 jälkeen aiheutuvat menot ovat yhteensä enintään 300 000 euroa.

2) Käyttösuunnitelman kohdan 2. hankkeita koskevia sitoumuksia saa tehdä siten, että niistä vuoden 2017 jälkeen aiheutuvat menot ovat yhteensä enintään 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kertamenon poisto-2 000
Yhteensä-2 000

2017 talousarvio4 899 000
2016 talousarvio6 899 000
2015 tilinpäätös4 099 000