Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2006 talousarvioksi
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
       01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
       04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
            01. Arvonlisävero
            02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero
            03. Apteekkimaksut
       08. Valmisteverot
       10. Muut verot
       19. Muut veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
     13. Korkotulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Statsbudgeten 2015

01. Arvonlisävero

Momentille arvioidaan kertyvän 12 478 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Veron määrä on pääsääntöisesti 22 % veron perusteesta. Elintarvikkeiden vero on 17 %. Lääkkeiden, kirjojen, elokuvien, liikunta- ja majoituspalvelujen, yleisradion lupamaksutulojen, henkilökuljetusten sekä kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien pääsymaksujen vero on 8 %.

Arvonlisäveron tuoton tilittämisestä Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutusrahastoon ehdotetaan luovuttavaksi vuodesta 2006 alkaen osana sairausvakuutuksen rahoituksen uudistamista. Samalla ehdotetaan luovuttavaksi myös tilityksestä kansaneläkerahastoon.

Arvonlisäveron tuottoa on tilitetty Kansaneläkelaitokselle vuosina 1993—2005. Järjestely on vuosittain toteutettu Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta säädetyllä yksivuotisella lailla. Vuonna 2005 tilityksen määrä on 1 000 000 000 euroa.


2006 talousarvio12 478 000 000
2005 talousarvio11 008 000 000
2004 tilinpäätös10 605 034 368