Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2003 talousarvioesityksen (HE 132/2002 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
       10. Puolustusvoimat
       30. Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta
            22. Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Statsbudgeten 2015

22. Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 51 556 000 euroa.

Kansainvälisen kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelman määrärahat on kohdennettu talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi menoon sitoutumisen perusteella.

Käyttösuunnitelma:
   
01.Sotilastarkkailijatoiminnan
menot
2 865 000
02.YKSO:n menot (UNFICYP-
operaatio)
36 000
03.Etiopia-Eritrean osaston
menot (UNMEE-operaatio)
7 755 000
04.SOBH:n menot (SFOR-
operaatio)
2 670 000
05.Suomen Kosovon pataljoonan menot (KFOR-operaatio)16 062 000
06.Yhteiset menot905 000
07.Kriisinhallinnan joukkojen
kehittämisohjelma
16 000 000
10.SOAF:n menot (ISAF-operaatio)3 709 000
20.Varalla käynnissä olevien
operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen sekä
mahdollisiin uusiin rauhan-
turvaamisoperaatioihin
1 554 000
Yhteensä51 556 000

Selvitysosa: Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen, päätösosaan lisätään neljänneksi kappaleeksi menojen kohdentamista koskeva kappale ja käyttösuunnitelmaa on korjattu momentille esitetyistä muutoksista johtuen.

Lisäys talousarvioesityksen 44 103 000 euroon nähden on 7 453 000 euroa, missä on otettu huomioon 7 729 000 euroa UNMEE-operaation laajentumisesta aiheutuvana määrärahan lisäyksenä ja 276 000 euroa Suomen CIMIC-osaston kotiuttamisesta SFOR-operaatiosta aiheutuvana määrärahan vähennyksenä.

Lisäksi suomalaisten rauhanturvaamisjoukkojen yhteisvahvuus Kosovossa KFOR-operaatiossa, Bosnia-Hertsegovinassa SFOR-operaatiossa, Kyproksella UNFICYP-operaatiossa, Etiopia-Eritreassa UNMEE-operaatiossa ja Afganistanissa ISAF-operaatiossa on noin 900—1 100 sotilasta talousarvioesityksen selvitysosassa mainitun 950—1 000 sijasta.


2003 talousarvio51 556 000
2002 talousarvio28 710 000
2002 lisätalousarvio5 370 000
2001 tilinpäätös7 317 421