Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

39. Övriga inkomster av blandad naturPDF-versio

01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder

Under momentet beräknas inflyta 105 000 000 euro.

Förklaring:Under momentet intäktsförs de inkomster som inflyter av bötesstraff och av administrativa betalningspåföljder av strafftyp.


2015 budget 105 000 000
2014 I tilläggsb. 44 000 000
2014 budget 103 000 000
2013 bokslut 92 851 678

02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen

Under momentet beräknas inflyta 75 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Under momentet intäktsförs de ränteinkomster som hänför sig till beskattningen, upplupna förseningsräntor och restavgifter, dröjsmålsräntor till skattekontot samt ränteinkomster enligt lagen om skatteredovisning. Räntan på de poster som inflyter under momentet är bunden till den referensränta som anges i räntelagen.


2015 budget 75 000 000
2014 budget 75 000 000
2013 bokslut 67 058 320

04. Återtagande av överförda anslag

Under momentet beräknas inflyta 366 000 000 euro.

Förklaring:Under momentet intäktsförs oanvända överförda reservationsanslag som inte mera kan överföras till följande år i bokslutet.

Av inkomstposten utgörs 266 000 000 euro av återtagande av det treåriga reservationsanslag som i budgetarna för 2013 och 2014 beviljades under moment 28.99.87.


2015 budget 366 000 000
2014 I tilläggsb. 77 027 000
2014 budget 50 000 000
2013 bokslut 98 204 236

10. Övriga inkomster av blandad natur

Under momentet beräknas inflyta 2 500 000 euro.

Förklaring:Under momentet intäktsförs sådana inkomster av blandad natur som inte kan intäktsföras under andra moment.


2015 budget 2 500 000
2014 I tilläggsb. 210 000
2014 budget 2 500 000
2013 bokslut 5 123 907