Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

50. Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfondenPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 70 000 000 euro.

Förklaring:I fråga om Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) inflyter inkomster som 2015 års andel av betalningarna av EU-stödet för åtgärdsprogam för genomförande av målet regional konkurrenskraft och sysselsättning i östra Finland, norra Finland, södra Finland och västra Finland under programperioden 2007—2013.

I fråga om Europeiska socialfonden (ESF) inflyter inkomsterna som 2015 års andel av betalningarna av EU-stödet för genomförande av ESF-programmet för Fastlandsfinland under programperioden 2007—2013.

Inkomsterna för programperioden 2014—2020 består av förskottsbetalningar för Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 som förverkligar målet investering, tillväxt och arbetsplats.

Beräknade inkomster (euro)

   
Programperioden 2007—2013  
ERUF 8 000 000
ESF 2 000 000
ERUF och ESF sammanlagt 10 000 000
   
Programperioden 2014—2020  
ERUF 35 000 000
ESF 25 000 000
ERUF och ESF sammanlagt 60 000 000
   
Alla sammanlagt 70 000 000

2015 budget 70 000 000
2014 budget 247 000 000
2013 bokslut 290 524 290