Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
              20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster
              31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti
              50. Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden
              99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

50. Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfondenPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 70 000 000 euro.

Förklaring: I fråga om Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) inflyter inkomster som 2015 års andel av betalningarna av EU-stödet för åtgärdsprogam för genomförande av målet regional konkurrenskraft och sysselsättning i östra Finland, norra Finland, södra Finland och västra Finland under programperioden 2007—2013.

I fråga om Europeiska socialfonden (ESF) inflyter inkomsterna som 2015 års andel av betalningarna av EU-stödet för genomförande av ESF-programmet för Fastlandsfinland under programperioden 2007—2013.

Inkomsterna för programperioden 2014—2020 består av förskottsbetalningar för Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 som förverkligar målet investering, tillväxt och arbetsplats.

Beräknade inkomster (euro)

  
Programperioden 2007—2013 
ERUF8 000 000
ESF2 000 000
ERUF och ESF sammanlagt10 000 000
  
Programperioden 2014—2020 
ERUF35 000 000
ESF25 000 000
ERUF och ESF sammanlagt60 000 000
  
Alla sammanlagt70 000 000

2015 budget70 000 000
2014 budget247 000 000
2013 bokslut290 524 290