Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

31. Återbäringar av betalningar enligt lönegarantiPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 42 327 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna utgörs av arbetslöshetsförsäkringsfondens prestationer enligt 31 § i lönegarantilagen (866/1998) och 29 § i lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000) samt av kapitalbeloppen av de fordringar som under året i fråga återkrävts av arbetsgivare och deras konkursbon. Utgifterna enligt lönegarantilagen och lagen om lönegaranti för sjömän, 43 000 000 euro, har budgeterats under moment 32.30.50.


2015 budget 42 327 000
2014 budget 36 327 000
2013 bokslut 35 978 338