Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              10. Trafikverkets inkomster
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

10. Trafikverkets inkomsterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 16 143 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna är övriga parters andelar i farledsprojekt som finansieras tillsammans med staten samt biljettintäkter som NTM-centralerna får från den busstrafik som anordnas enligt bruttomodellen.

I inkomstposten ingår Kotka stads finansieringsandel på 6 786 000 euro för utgifterna för det separata projektet E18 Forsby—Kotka, Esbo stads andel på 4 000 000 euro för projektet Anslutningsförbindelser för Västmetron, Seinäjoki stads andel på 565 000 euro för projektet Seinäjoki östra omfartsväg och Helsingfors stads andel på 340 000 euro för planeringen av Centrumslingan. Det beräknas inflyta 4 452 000 euro i biljettintäkter för kollektivtrafik.


2015 budget 16 143 000
2014 I tilläggsb. 23 159 000
2014 budget 17 716 000
2013 bokslut 28 945 198