Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              04. Andra inkomster från EU
              32. Växtförädlingsavgifter
              45. Jaktvårdsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

45. JaktvårdsavgifterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 10 240 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993). Var och en som bedriver jakt eller är jaktledare enligt 28 § i jaktlagen (615/1993) ska för varje jaktår betala jaktvårdsavgift till staten. Jaktvårdsavgiften är 33 euro och antalet jägare beräknas år 2015 uppgå till 310 300. Det beräknas således inflyta 10 240 000 euro. De utgifter som ska användas för främjande av vilthushållningen har antecknats under moment 30.40.50.


2015 budget 10 240 000
2014 budget 10 240 000
2013 bokslut 10 161 258