Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              04. Andra inkomster från EU
              32. Växtförädlingsavgifter
              45. Jaktvårdsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

20. Statens andel av inkomsten av totospelPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 1 080 000 euro.

Vid sidan av de ändamål som anges i lagen om användning av avkastningen av totospel (1055/2001) får 168 000 euro av statens andel av inkomsten användas för forskning i hästhushållning.

Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på lotterilagen (1047/2001). Det beräknas att 1 080 000 euro inflyter som statens andel vid totospel. I anslag som motsvarar inkomsterna beviljas under moment 30.10.54 anslag på 912 000 euro för främjande av hästuppfödning och hästsport samt under moment 30.01.05 anslag på 168 000 euro till Naturresursinstitutet för forskning i hästhushållning.


2015 budget 1 080 000
2014 budget 1 120 000
2013 bokslut 992 940