Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              10. Tullens inkomster
              25. Inkomster av metallmynt
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområdePDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 18 820 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på följande författningar:

1) försäkringsersättningsregresser: lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) och lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990)

2) arv som tillfallit staten: ärvdabalken (40/1965)

3) borgensavgifter som tagits ut för affärsverkens lån: lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988)

4) återbetalda pensioner: lagen om statens pensioner (1295/2006)

5) inkomster från uttag av betalda gottgörelser för dröjsmål vid rättegång: lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009)

Under momentet inflyter också avgifter som tas ut för statsborgen på Senatfastigheters lån.

Beräknade inkomster (euro)

   
Försäkringsersättningsregresser 2 800 000
Arv som tillfallit staten 4 000 000
Avgifter som erhållits för beviljade borgensförbindelser 7 500 000
Återbetalda pensioner 800 000
Lånefordringar hos investeringsfonder 20 000
Inkomster från uttag av betalda gottgörelser för dröjsmål vid rättegång 100 000
Övriga inkomster 3 600 000
Sammanlagt 18 820 000

2015 budget 18 820 000
2014 budget 18 120 000
2013 bokslut 22 955 461