Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              10. Domstolarnas inkomster
              20. Utsökningsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

25. Justitieministeriets förvaltningsområdePDF-versio

10. Domstolarnas inkomster

Under momentet beräknas inflyta 31 400 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993) och motsvarande förordning (1057/2013), lagen om köpvittnen (573/2009) samt äktenskapsförordningen (820/1987).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 34 495 26 810 31 200
— övriga intäkter 129 200 200
Intäkter sammanlagt 34 624 27 010 31 400
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 58 500 45 000 54 000
— andel av samkostnaderna 35 200 32 000 34 000
Kostnader sammanlagt 93 700 77 000 88 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -59 076 -49 990 -56 600
Kostnadsmotsvarighet, % 37 35 36

2015 budget 31 400 000
2014 budget 27 010 000
2013 bokslut 34 623 812

15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster

Under momentet beräknas inflyta 22 200 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på lagen om förmyndarverksamhet (442/1999), lagen om ordnande av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten (575/2008) och statsrådets förordning om storleken på intressebevakarens arvode (696/2012).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
budgetprop.
   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten  
— intäkter av försäljningen av prestationer 22 200
— övriga intäkter -
Intäkter sammanlagt 22 200
- varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet 22 200
Intäkter sammanlagt 22 200
   
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten  
— särkostnader 18 400
— andel av samkostnaderna 10 500
Kostnader sammanlagt 28 900
   
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -6 700
Kostnadsmotsvarighet, % 77

2015 budget 22 200 000

20. Utsökningsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 72 000 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på lagen om utsökningsavgifter (34/1995) och på motsvarande förordning (35/1995).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 76 005 69 000 72 000
— övriga intäkter 62 - -
Intäkter sammanlagt 76 067 69 000 72 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 43 311 38 000 43 500
— andel av samkostnaderna 25 354 30 500 25 500
Kostnader sammanlagt 68 665 68 500 69 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 7 402 500 3 000
Kostnadsmotsvarighet, % 111 101 104

2015 budget 72 000 000
2014 budget 69 000 000
2013 bokslut 75 927 362

99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 150 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde under åren 2014—2015 (1020/2013), justitieministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer (841/2012) och justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Dataombudsmannens byrå (329/2014). Under momentet inflyter dessutom den utdelning som enligt konkurslagen ska redovisas till staten och som går förlorad för borgenärerna.


2015 budget 150 000
2014 budget 150 000
2013 bokslut 220 167