Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              10. Domstolarnas inkomster
              20. Utsökningsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

20. UtsökningsavgifterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 72 000 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på lagen om utsökningsavgifter (34/1995) och på motsvarande förordning (35/1995).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 76 005 69 000 72 000
— övriga intäkter 62 - -
Intäkter sammanlagt 76 067 69 000 72 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 43 311 38 000 43 500
— andel av samkostnaderna 25 354 30 500 25 500
Kostnader sammanlagt 68 665 68 500 69 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 7 402 500 3 000
Kostnadsmotsvarighet, % 111 101 104

2015 budget 72 000 000
2014 budget 69 000 000
2013 bokslut 75 927 362