Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              10. Domstolarnas inkomster
              20. Utsökningsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänsterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 22 200 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på lagen om förmyndarverksamhet (442/1999), lagen om ordnande av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten (575/2008) och statsrådets förordning om storleken på intressebevakarens arvode (696/2012).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
budgetprop.
   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten  
— intäkter av försäljningen av prestationer 22 200
— övriga intäkter -
Intäkter sammanlagt 22 200
- varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet 22 200
Intäkter sammanlagt 22 200
   
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten  
— särkostnader 18 400
— andel av samkostnaderna 10 500
Kostnader sammanlagt 28 900
   
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -6 700
Kostnadsmotsvarighet, % 77

2015 budget 22 200 000