Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

24. Utrikesministeriets förvaltningsområdePDF-versio

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 59 430 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna inflyter i form av förvaltningsområdets inkomster från handläggningsavgifter för visum, återbäringar av medlemsavgifter och finansiella bidrag från internationella organisationer och av biståndspengar, FN:s lönekostnadsersättningar för militär krishantering samt andra inkomster som inte har nettobudgeterats under förvaltningsområdets utgiftsmoment.

Av inkomsterna föranleds 400 000 euro av andelar i samarbetsprojekt mellan ministeriet och Norges utrikesministerium, 500 000 euro av andelar i samarbetsprojekt mellan ministeriet och den österrikiska utvecklingssamarbetsmyndigheten (ADA) och 12 300 000 euro av andelar i samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete (DFID). Med inkomsterna från dessa samarbetsprojekt täcks utgifterna för projekten. Utgifterna har budgeterats under moment 24.30.66. Utgifterna för militära krishanteringsinsatser har budgeterats under moment 24.10.20.


2015 budget 59 430 000
2014 budget 17 260 000
2013 bokslut 13 027 321