Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
         01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
         04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
         19. Övriga inkomster av skattenatur
              (02.) Lästavgifter
              03. Banskatt
              04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet
              05. Tillsynsavgift för flygtrafiken
              06. Farledsavgifter
              07. Tillsynsavgift för besiktningsverksamheten
              08. Oljeavfallsavgift
              09. Övriga skatteinkomster
              10. El- och naturgasnätsavgifter och vindkraftsavgift inom vindkraftsområdet vid Bottenviken
              11. Förvaltningsavgifter till verket för finansiell stabilitet
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

07. Tillsynsavgift för besiktningsverksamhetenPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 7 329 000 euro.

Förklaring: Tillsynsavgiften för besiktningsverksamheten grundar sig på lagen om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten (960/2013).

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition som gäller justering av tillsynsavgiften för besiktningsverksamheten. Tillsynsavgiften föreslås vara 2,20 euro för varje påbörjad besiktning vid ett besiktningsställe. Det totala antalet besiktningar beräknas uppgå till 3,3 miljoner besiktningar 2015. Utgifterna för dessa verksamheter har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 31.20.01.


2015 budget7 329 000
2014 budget4 785 000