Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
              (02.) Lästavgifter
              03. Banskatt
              06. Farledsavgifter
              08. Oljeavfallsavgift
              09. Övriga skatteinkomster
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

07. Tillsynsavgift för besiktningsverksamhetenPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 7 329 000 euro.

Förklaring:Tillsynsavgiften för besiktningsverksamheten grundar sig på lagen om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten (960/2013).

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition som gäller justering av tillsynsavgiften för besiktningsverksamheten. Tillsynsavgiften föreslås vara 2,20 euro för varje påbörjad besiktning vid ett besiktningsställe. Det totala antalet besiktningar beräknas uppgå till 3,3 miljoner besiktningar 2015. Utgifterna för dessa verksamheter har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 31.20.01.


2015 budget 7 329 000
2014 budget 4 785 000