Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
              (02.) Lästavgifter
              03. Banskatt
              06. Farledsavgifter
              08. Oljeavfallsavgift
              09. Övriga skatteinkomster
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

03. BanskattPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 5 450 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen.

Förklaring:Banskatten grundar sig på banskattelagen (605/2003).

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till ändring av banskattelagen. I regeringens proposition tas banskatt för godstrafik inte ut 2015—2017 som en del av kompenseringen för de negativa verkningarna av svaveldirektivet samt arbetsmarknadslösningen. Effekterna på statens skatteinkomster beräknas på årsnivå uppgå till ca 13,3 miljoner euro. Enligt lagen om ändring av 5 § i banskattelagen tas det för användningen av direktbanan Kervo—Lahtis, som finansierats med anslag under moment 31.10.78, ut investeringsskatt, och intäkterna från den har uppskattats till 4 200 000 euro. Den banskatt som ska tas ut på persontrafik uppskattas till 1 250 000 euro.


2015 budget 5 450 000
2014 budget 18 000 000
2013 bokslut 18 833 293