Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         08. Punktskatter
              01. Punktskatt på tobak
              07. Energiskatter
         10. Övriga skatter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

04. Punktskatt på alkoholdryckerPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 1 384 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994). Punktskattebeloppet för starka alkoholdrycker är 45,55 euro per liter uträknad som hundraprocentig alkohol. Punktskatten på mellanprodukter (21 volymprocent) är på motsvarande sätt 31,90 euro och punktskatten på viner (11 volymprocent) 30,82 euro per liter uträknad som hundraprocentig alkohol. Punktskatten på öl per liter hundraprocentig alkohol är 32,05 euro.

Alkoholskatten höjdes 2008, två gånger 2009, 2012 och 2014.

Den uppskattade konsumtionen av alkoholdrycker baserar sig på prognoser om alkoholkonsumtionen som finansministeriet har gjort upp i samarbete med olika aktörer.

Den förväntade utvecklingen av konsumtionen av skattebelagd alkohol

  2013
bokslut
2014
prognos
2015
prognos
       
Förändring i konsumtionen av skattebelagd alkohol, % -4,3 0 -2

Utvecklingen av skatteutfallet i fråga om alkoholdrycker (mn euro)

  2013
bokslut
2014
budget
2015
budgetprop.
       
Etylalkohol 429 450 417
Öl 575 630 613
Viner och andra genom jäsning tillverkade produkter samt mellanprodukter 332 362 354
Sammanlagt 1 336 1 442 1 384

Intäkterna av punktskatten på alkoholdrycker minskas av skattelättnaden för små bryggerier. Skatteutgiften uppgår 2015 till ca 6 miljoner euro.


2015 budget 1 384 000 000
2014 budget 1 442 000 000
2013 bokslut 1 335 524 857