Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         08. Punktskatter
              01. Punktskatt på tobak
              07. Energiskatter
         10. Övriga skatter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

01. Punktskatt på tobakPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 863 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på lagen om tobaksaccis (1470/1994). Enligt lagen tas för cigaretter som punktskatt per enhet ut 28,00 euro för 1 000 stycken och som värderelaterad punktskatt 52 % beräknat på detaljhandelspriset, dock minst 161,50 euro per 1 000 stycken. Punktskatten på cigarrer och cigariller är 29 % av detaljhandelspriset. I punktskatt på pip- och cigarettobak tas det ut 19,00 euro per kilogram och därtill 48 % av detaljhandelspriset. I punktskatt på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter tas det ut 20,00 euro per kilogram och därtill 52 % av detaljhandelspriset, dock minst 97,50 euro per kilogram. För cigarettpapper och andra produkter som innehåller tobak tas det därtill ut punktskatt som är 60 % av detaljhandelspriset.

Punktskatten på tobak höjdes 2009, 2010, 2012 och 2014. Som en följd av skattehöjningarna och andra åtgärder som minskar tobakskonsumtionen har skattebasen när det gäller tobaksprodukter minskat med ca 7 % sedan 2008.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om tobaksaccis. Till följd av skattehöjningen enligt propositionen beräknas intäkten av punktskatten på tobak öka med 50 miljoner euro på årsnivå.

Den förväntade utvecklingen av skatteutfallet i fråga om tobak (mn euro)

  2013
bokslut
2014
budget
2015
budgetprop.
       
Cigaretter 747 664 766
Övriga tobaksprodukter 101 79 97
Sammanlagt 8481) 743 863

1) En del av skatteutfallet för 2014 inflöt redan under 2013.

Till punktskatten på tobak hänför sig ingen skatteutgift.


2015 budget 863 000 000
2014 I tilläggsb. -68 000 000
2014 budget 811 000 000
2013 bokslut 847 761 075