Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              01. Mervärdesskatt
              03. Apoteksavgifter
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

03. ApoteksavgifterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 157 500 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna utgörs av avgifter enligt lagen om apoteksavgift (148/1946).

Regeringen kommer att överlämna en proposition till riksdagen med förslag till en sådan ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift att justeringen av tabellen i paragrafen grundar sig på den faktiska ändringen i den totala omsättningen från 2013 till 2014. Den justerade apoteksavgiftstabellen tillämpas första gången på den apoteksavgift som fastställs på basis av omsättningen 2014.


2015 budget 157 500 000
2014 budget 143 500 000
2013 bokslut 152 213 453