Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
         01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
         04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
              01. Mervärdesskatt
              02. Skatt på vissa försäkringspremier
              03. Apoteksavgifter
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
         19. Övriga inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

03. ApoteksavgifterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 157 500 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna utgörs av avgifter enligt lagen om apoteksavgift (148/1946).

Regeringen kommer att överlämna en proposition till riksdagen med förslag till en sådan ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift att justeringen av tabellen i paragrafen grundar sig på den faktiska ändringen i den totala omsättningen från 2013 till 2014. Den justerade apoteksavgiftstabellen tillämpas första gången på den apoteksavgift som fastställs på basis av omsättningen 2014.


2015 budget157 500 000
2014 budget143 500 000
2013 bokslut152 213 453