Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Anslag
   Anslag

Statsbudgeten 2015

III tilläggsbudgetproposition för 2015PDF-versio

  euro
ANSLAG
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3 012 000
10. Polisväsendet 1 366 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 366 000
40. Invandring 1 646 000
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 646 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 27 000
80. Överföringar till landskapet Åland 27 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg 27 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 7 350 000
20. Yrkesutbildning 5 000 000
21. Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 2 år), tillägg 5 000 000
30. Vuxenutbildning 2 350 000
21. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 350 000
31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning (förslagsanslag), tillägg 1 000 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 20 000 000
10. Utveckling av landsbygden 20 000 000
44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år) 20 000 000
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 5 000 000
20. Myndighetstjänster för trafiken 5 000 000
40. Försöket med skrotningspremie för fordon (reservationsanslag 2 år), tillägg 5 000 000
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 22 130 000
01. Förvaltning 130 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 130 000
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik 22 000 000
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 400 000
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år), tillägg 21 600 000
Anslagens totalbelopp 57 519 000