Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2015

III tilläggsbudgetproposition för 2015PDF-versio

 euro
ANSLAG
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE3 012 000
10. Polisväsendet1 366 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 366 000
40. Invandring1 646 000
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 646 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE27 000
80. Överföringar till landskapet Åland27 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg27 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE7 350 000
20. Yrkesutbildning5 000 000
21. Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 2 år), tillägg5 000 000
30. Vuxenutbildning2 350 000
21. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år), tillägg1 350 000
31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning (förslagsanslag), tillägg1 000 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE20 000 000
10. Utveckling av landsbygden20 000 000
44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år)20 000 000
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE5 000 000
20. Myndighetstjänster för trafiken5 000 000
40. Försöket med skrotningspremie för fordon (reservationsanslag 2 år), tillägg5 000 000
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE22 130 000
01. Förvaltning130 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg130 000
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik22 000 000
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg400 000
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år), tillägg21 600 000
Anslagens totalbelopp 57 519 000