Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2015

II tilläggsbudgetproposition för 2015PDF-versio

 euro
ANSLAG
21. RIKSDAGEN10 000 000
10. Riksdagens kansli10 000 000
74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år), tillägg10 000 000
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE6 000 000
01. Utrikesförvaltningen6 000 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg6 000 000
10. Krishantering0
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)0
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE20 203 000
20. Gränsbevakningsväsendet0
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)0
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna0
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)0
40. Invandring20 203 000
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg703 000
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg19 500 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-4 000
20. Tjänster för statssamfundet0
88. Senatfastigheter0
80. Överföringar till landskapet Åland-4 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag-4 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE6 980 000
01. Förvaltning och forskning0
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)0
10. Utveckling av landsbygden0
61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)0
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi0
43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)0
40. Naturresursekonomi6 980 000
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag), tillägg13 980 000
47. Energistöd för klenträd (reservationsanslag 2 år), avdrag-7 000 000
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE112 000 000
01. Förvaltning112 000 000
89. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år), tillägg112 000 000
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE72 800 000
10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster12 200 000
55. Underhållsstöd (förslagsanslag), tillägg12 200 000
20. Utkomstskydd för arbetslösa60 600 000
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag), tillägg50 000 000
56. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag), tillägg10 600 000
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN-173 000 000
01. Ränta på statsskulden-173 000 000
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag), avdrag-173 000 000
Anslagens totalbelopp 54 979 000