Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

Anslag