Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2015

20. Samhällen, byggande och boendePDF-versio

60. Överföring till statens bostadsfond

Understöd

Motiveringen till momentet kompletteras så att ombyggnadslån enligt lagen om räntestöd för lån för bostadsaktiebolagshus (205/1996) från statens bostadsfonds medel får godkännas till ett belopp av sammanlagt högst 5 000 000 euro år 2015 för sådana beslut om räntestödslån som har fattats före 2015, vars ansökningar om rättelse uppfyller förutsättningarna för godkännande. Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.

Förklaring:Nya ombyggnadslån för bostadsaktiebolag beviljas inte räntestöd 2015. I vissa beslut av 2014 har det dock sökts rättelse 2015, och i fråga om dessa godkänns rättelseyrkandena huruvida förutsättningarna för godkännande uppfylls. För behandlingen av dessa rättelseyrkanden beviljas det en fullmakt på högst 5 000 000 euro för att godkänna räntestödslån.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 II tilläggsb.
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut